Krizové a transformační řízení

Co nabízím v České republice:

 • Efektivní řízení nenadálých změn a problémů
 • Restrukturalizace firem
 • Navrhování a implementace obchodní strategie a business modelů
 • Integrace firem po akvizici
 • Řízení finančních rizik a firemního financování
 • Řešení dlouhodobějšího snižování zisku nebo propadu do ztráty
Příklady úspěšně dokončených projektů, které osobně realizoval Jiří Krejča:

G4S SECURITY SERVICES (CZ), a.s.

 • Komplexní restrukturalizace firmy včetně personálních změn, metodických pokynů, kontrolních systémů včetně jejich implementace atd.
 • Ekonomická konsolidace a zásadní snížení režijních nákladů
 • Řízení manažerského týmu  a zajištění komunikace s mateřskou firmou 
 • Příprava a realizace nové obchodní strategie G4S včetně přípravy akvizic

ČESKÁ POŠTA SECURITY, s.r.o.

 • Krizový manažer, vyvedení firmy ze ztráty – úspěšně dokončeno prodejem ztrátové části firmy 
 • Restrukturalizace smluvních vztahů s hlavními partnery s ohledem na výjimku in-house Zákona o veřejných zakázkách vůči mateřské společnosti Česká pošta, s.p.
 • Restrukturalizace společnosti a implementace strategie rozvoje firmy

INTERCHANGE CZ,
a.s.

 • Projektové řízení – splněny dva hlavní cíle:
  • pro Interchange historicky poprvé získání smlouvy na provozování směnáren a bankomatů na Letišti VH Praha v roce 2015
  • obhájení této pozice v roce 2018 s novou smlouvou na roky 2019 – 2023

HAPAG LLOYD BUSINESS TRAVEL s.r.o.

 • Postakviziční integrace společnosti Thomas Cook a.s. v ČR
„Většinu svého profesního života jsem působil na manažerských pozicích v různých oborech. Seznámil jsem se s různými korporátními strukturami, obchodními modely, řídícími a kontrolními systémy. Dosahované úspěchy jsou založeny na třech pilířích: koordinace a motivace kolegů v mém týmu, dobrá znalost prostředí a finanční kontrola a aktivní spolupráce s ostatními manažery při naplňování firemní strategie. Efektivní komunikaci považuji za základ úspěchu. Prioritou pro mne vždy bylo transparentní podnikání, budování mé osobní i firemní pověsti.“
Jiří Krejča
zakladatel Vere Prague s.r.o.

SPOJTE SE S NÁMI